A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola címzetes docense. "Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező", valamint a "Multileterális diplomácia az Európai Únióban" szakirányok szakvezetője vagyok. Az Oktatási Minisztérium szakképzési szakértője vagyok

Az általam vezetett képzés célja:

A képzés során az elsajátított ismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek hazai és nemzetközi multinacionális vállalatoknál, közigazgatási, diplomáciai testületek, minisztériumoknál, polgármesteri hivataloknál, kulturális intézményeknél, szakmai, érdek- képviseleteknél és civil szervezeteknél magas színvonalú szakmai munkára.

Főbb ismeretkörök a szakoknál:

Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező: protokoll ismeret, viselkedés kultúra, retorika, beszédtechnika médiaismeret, PR, sajtókapcsolatok, diplomáciatörténet, rendezvényszervezés, megjelenés kultúra.

Multileterális diplomácia az Európai Unióban: A hallgatók tanulmányaik során megismerik a klasszikus diplomácia és a modern hatalmi politika eszközeit, különös tekintettel a XIX-XX. századi, valamint a jelenkori nemzetközi folyamatok hátterét. A multilaterális diplomácia történetének, tartalmának és gyakorlati elemeinek tárházát, színterét, szereplőit, fő vonásait, technikáit a konferencia diplomácia szabályait konkrét példák felhasználásával.
A nemzetközi és konzoli jog alapjait. Különböző nemzetközi szervek működését. A tárgyalástechnika alapjait. A PR és közszerepléssel kapcsolatos gyakorlati ismereteket.

A képzés folyamán a hallgatók olyan használható gyakorlati tudást szereznek, melyet a mindennapi munka során a tárgyalástechnika, az érdekérvényesítés, a nemzetközi protokoll és a diplomácia területén érvényesíteni tudnak.

A végzett hallgatók olyan szilárd, megalapozott elméleti és gyakorlati tudással rendelkező specialisták, akik a multilaterális diplomácia elméletének és gyakorlatának teljes ismeretét birtokolják.

Képzés adtai:

3 félév, szombatonkénti oktatással, Összesen 300 óra, Képzésdíja: 190.000 Ft / félév + 5.000 Ft extraszolgáltatási díj / félév. Megszerezhető végzettség: Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező, Nemzetközi diplomáciai szaktanácsadó

Tanítványok munkáiból

Tucsa Gáborné: Állami kitűntetések

BKF

Nagy Amadea: Az EU-tagállamok zászlói

BKF

Mogyorósi Balázs: Az Európai Unió protokollja

BKF

Csikós Eszter: Zászlók A magyar zászló eredete és története Zászló-etikett

BKF

Gallits Gabriella Judit: Protokolláris ültetések

BKF

Csiki Vanda: Európa zászlói

BKF

Trubin Beáta: Meghívás, Meghívók

BKF

 

 

 

Képek a balatonfüredi Reformkori napok rendezvényről

Dr. Stephan Graf Bethlen

A Páneurópai Únió Magyarországi elnöke

A tanítványokkal

 

Letölthető anyagok

Host-Hosstess.ppt [2,5 mb.]

Protokoll.ppt