EU tagságunkkal megnő az igény a viselkedés tanulására, az európai viselkedés kultúra normáihoz való felzárkózásra, a viselkedési szokások elmélyítésére, ezek tudatos alkalmazására, a nemzeti és európai szokások ötvözésére.


A mindennapok viselkedési alapszabályai kötelező érvényűek valamennyi ember számára. Ahhoz, hogy kapcsolataink megfelelőek, harmonikusak legyenek, minden esetben eleget kell tennünk a mindennapok viselkedéskultúrájában az illem, az etikett követelményeinek. A viselkedéskultúrát tanulni, frissíteni kell, mert a viselkedési szokások folyamatosan alakulnak, mozgásban vannak az adott helytől függetlenül is.

 

 

 

 

Tanítványok munkáiból

Nagy Amadea: Viselkedéskultúra

BKF